אני כל הזמן לחוץ מדברים קטנים או מכלום אפילו איך להפסיק להיות לחוץ מהחיים כל הזמן.

haccuna matata חבר X

שאלות קשורות