מנשרים קלו מאריות גברו מה זה אומר?

מאריות גברו זה כנראה שהם יותר חזקים מאריות X

היו יותר קלים מנשרים ויותר חזקים מאריות X

שואל השאלה:מה זה יותר קלים מנשרים?אולי שהם היו מעט? X

דוד משווה את שאול ויונתן למלך החיות ומלך העופות..הכוונה שהם יותר חזקים באופיים ובחוזק שלהם ממלך החיות / העופות... X

שאלות קשורות