כמה זמן זה שאלון G?

16:45 18:15 בלי תוספת זמן X

שאלות קשורות