ממד על עמודים - האם אפשר להוסיף בצידו של בניין ממד על עמודים (מעל כניסה לחניה) כאשר הבניין הוא בן 5 קומות?

לא ניתן לבצע תוספת ממד לבניין קיים רק על גבי עמודים.חלק משמעותי מהחוזק המבני של הממד הוא העובדה שיש לו לפחות 70% קירות ממשיכיןשיורדים עד לביסוס. במקרים מאד מסויימים ניתן לצמצמם עד ל-50% קירות ממשיכיםאבל הדבר תלוי בשיקול דעת פיקוד העורף, עובי הקירות באזור זה גדלים לעובי 40 סמ לפחותואופן ההנחה שלהם מאד ספציפי. השילוב של ממד כתוספת בניה והרצון לשמור על חניות קיים הינה בעיה תכנונית מוכרת מאד. מאידך, ביצוע תוספת בניה בצורה הנל על עמודים תחשב לבסוף כביכול כתוספת בניה רגילה עשויה מבטון ולא ממש ממד. חדר מבטון לא שווה הרבה אם נקודת הקריסה או הפגיעה שלו היא דווקא באותם עמודים. X

שאלות קשורות