איך כותבים באנגלית ירדן אני אוהבת אותך ושיהיה לך שבוע טוב?

.Yarden I love you, Have a good week X

Yarden, I love you, Have a good week X

Yarden I love you, have a good week. X

Jordan,i love you and have a good week X

Yarden I love you, have a nice weeknd. X

שאלות קשורות