חלום על סכין -מה זה? מה זה אומר? מה הפירוש לחלום?

זה תלוי בסיטואציה שלך במילה סכין. מה מסמל עבורך סכין? איזו תחושה חשת בחלום, נוחה או קשה? סכין יכול לסן מגוון מצבים, לכל אחד מצב שונה. לפי זה תדע.יכול להוות איום, או צורך לחתוך, לשנות או לגרוע משהו. כמו לחתוך קשר, למשל. X

שאלות קשורות