יום בשיעור גאוגרפיה המורה שאלה האם השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב, אני אמרתי כן וכך עוד כמה ילדים אך היו כאלה שאמרו שלא. המוה אמרה לנו לברר מי צודקים.. אז, מי צודקים? + תוסיפו נימוק לדעה שלכם תודה!

זה נכון מאוד... תחפשי בויקפדיה על השמש וזה מה שיהיה לך כתוב (; X

השמש אכן זורחת במזרח ושוקעת במערב.לדוגמא - השמש שוקעת בים. הים ממוקם ממערב לישראל, לכן ניתן להסיק כי השמש שוקעת במערב וזורחת במזרח. X

את פשוט יכולה להסתכל עכשיו איפה השמש =) (באיזה צד היא) יש לך עכשיו בדיוק כי עוד מאת יש שקיעה =) X

כמובן שאת מזרח= זריחה, השמש זורחת במזרחומערב=ערב, השמש שוקעת בערב במערב X

את צודקת!התשובה בגוף השאלה - זורחת במזרח - זה אותו שורש - ז. ר. ח.וכשהשמש שוקעת זה ערב, מערב - גם אותו שורש - ע. ר. ב.:) X

שאלות קשורות