תנו לי שמות יפניים לבנות ושמות משפחה?

הארוהאצירוהארונההיקארימאסאמימיומינאטוריירין אלה שמות פרטייםמאקינאקאנויוקימורהווקאיסהאלה שמות משפחה X

מגומיסאקורהיוקואריסאורימיומימיזוקימיימאואיומייומינוריקורינהיוי איהמיוקימאיהקאוריאלו שמות של בנות יפניות ויש עוד מלא. X

קיוקו פוקאדהנוזומי סאסקימיסאקי איטואיומי האמאסאקייורי אביארהמיוקו איוואסהמיווה אושירוקאנה צוקיארהקו סיבאסקיריו נצומהמיאבי אישיקי X

שאלות קשורות