ר בשיער זה תספורת יפה?

תלוי למי... X

מה זה? X

שאלות קשורות