מי כתב את הגמרא? ומי כת את המדרשים?

רב אשי ורב אמי סיימו את תקופת האמורים שזה חכמי הגמרא את המדרשים כתבו חזל של חכמי הדורות יש יותר קדומים עוד מתקופת התנאים ויש יותר מאוחרים מתקופת הראשונים ויש מתקופת הגאונים פרועל פני כמה מאות שנים X

שאלות קשורות