איך אומרים באנגלית לחייב מישהו? כלומר בכסף נגיד

To own him X

You owe me X

he ows me money הוא חייב לי כסףף X

Financial obligation X

Charging X

U owe me. X

(To charge someone (with moneyזה לחייב מישהו (בכסף) (לחייב אדם אחר בחוב כלשהו - כספי או אחר)בניגוד לכך:To owe money זה להיות חייב (האדם עצמו חייב כסף למישהו אחר). X

שאלות קשורות