איך אומרים באנגלית לחייב מישהו? כלומר בכסף נגיד

To own him

You owe me

he ows me money הוא חייב לי כסףף

Financial obligation

Charging

U owe me.

(To charge someone (with moneyזה לחייב מישהו (בכסף) (לחייב אדם אחר בחוב כלשהו - כספי או אחר)בניגוד לכך:To owe money זה להיות חייב (האדם עצמו חייב כסף למישהו אחר).

שאלות קשורות