מתי בערך נגמרות המדוזות בים?

בסתיו/חורף.. X

מה פתאום בחורף ובסתיועונת המדוזות נגמרת בדרכ בספטמבר ככה, זה תלוי מאד.יש פה קישור לאתר:כנסי ותעייניקישורים מצורפים:http://www.meduzot.co.il/ X

שאלות קשורות