שתי תכונות של מתכות ואל מתכות..?

מתכות מוליכות חשמל ומייצרות יונים חיובים. אל מתכות לא מוליכות ומייצרות שליליים X

מתכות: מוליכות חשמל, מוליכות חום X

שאלות קשורות