אופי חזק - מה זה אופי חזק? תוכלו להביא דוגמאות?

שהבנאדם תוקפני, ועומד על שלו X

שאדם אינו מתפתה למעשים שיזיקו לו או לאחרים, בעל דעות מוצקות בנושאים שונים, אדם שמצליח לצאת בצורה טובה ממשברים. X

אין קשר לתוקפנות ואופי חזק, אם כבר ההפך. תוקפנות יכולה לנבוע מנחיתות.אופי חזק זה לעמוד על עקרונותיך, לא להכנע ללחץ ולא להגרר אחרי מה שלא נראה לך רק כדי להרגיש שייך. להתמודד טוב עם משברים וקשיים. X

שאלות קשורות