ממה מיצרים נפטלין?

נפטלין מיצרים מיסוד בשם בנזןאת הבנזן מפיקים מנפט. X

שאלות קשורות