אני רוצה לעבוד בגן ילדים בשירות לאומי מה להגיד בראיון?

אוהבת ילדים X

שאת מתחברת לעבודה עם ילדים קטנים ומסתדרת שם מעולה:) אם ישאלו לדעתך בקשר למקום שבו תרצי להיות תגידי גן ילדים X

שיש לך נסיון עם ילדים שהתנדבת הצהרונים X

שאלות קשורות