מה זה הוסטל לנוער? למה מגיעים לשם?

הוסטל הוא חלק מהמערך הטיפולי שיקומי של חסות הנוער עמותת ענב (עידוד נוער במצוקה), לנוער המתמודד עם בעיית שימוש בחומרים פסיכו אקטיביים (סמים).ההוסטל נועד לאוכלוסיית היעד מכל הארץ. נערים בני 14-18 הנמצאים בסיכון גבוה, אשר חיי הרחוב, שוטטות, עבירות, שימוש והתמכרות לסמים מאפיינים את חייהם בקהילה. לכל נער מותאמת תוכנית אישית על פי צרכיו, יכולותיו ונטיות ליבו, כל זאת במטרה לקדמו לחיים נורמטיביים. התוכנית השיקומית בהוסטל בנויה לפרק זמן שאורכו נקבע על ידי בית המשפט, אך הוא עומד על מינימום זמן של שנה וחצי.ההוסטל הינו מסגרת פתוחה אשר מטפלת בנערים, מכל הארץ, בני 14-18 הנמצאים בסיכון גבוה. תפיסת הטיפול של ההוסטל עומדת על משמעות יחסי הגומלין בין הנער, המסגרת והקהילה שבחוץ, כל זאת בתוך בית פתוח. שטחים משיקים אלה יוצקים את עולם התוכן והתהליך הטיפולי. X

שאלות קשורות