דברים העוסקים בחשבון פיסיקה ומספרים חח X

מציאותי, אמיתי. X

מציאותי X

אמיתי, מציאותימתוך המלה ריל (אני חושבת שכותבים את זה ככה _ REAL),מתכונים לפעמים שזה החיים ממש X

אמיתי/מציאותי X

שאלות קשורות