חודשי החורף - כמה חודשים החורף? ומאיזה חודש עד איזה?

ממר חשון עד סוף טבת/שבט (יש אומרים) X

שואל השאלה:התכוונתי בתאריך לועזי X

שלושה חודשים - דצמבר, ינואר, פברואר X

אבל רוב השנה זה חורף (בלימודים) ולא קיץ. X

זה די משתנה משנה לשנה... זה בדכ בחודשים דצמבר, ינואר, פברואר. X

שאלות קשורות