למה הנוצרים מאמינים בכל סיפורי התנך שלנו? כמו דוד וגולית וכל זה

הם צריכים בסיס לדת המעפנה שלהם, דת שאין לה עבר אין לה עתיד.תאכלס הם חקיינים לא יותר מזה X

כי הם מאמינים שכן כל זה קרה אבל שישו מת אז אלוקים עזב אותנו והלך לנוצרות, בולשיט אלד גדול אלוקים לעולם לא עזב אותנו:) X

הנצרות מבוססת על התנך- זאת אומרת, הברית הישנה. היהודים והנוצרים מאמינים באותו האלוהים, ולכן גם בכל סיפורי התנך שאנחנו מכירים. רק שאצלהם בנו של אלוהים, ישו, הוא הנביא והממשיך שלו והוא התייחס ליהדות ולדת באופן קצת שונה. התלמידים של ישו הפיצו את הרעיונות והפרשנויות החדשים שלו ובזה הנוצרים מאמינים X

ישו היה יהודי, לפני שהוא התנצר וניצלב..אז זאת כנראה הסיבה. X

כל התורות מבוססות אחת על השנייה אבל מתמקדות בדמויות שונות והסיפורים אצלם שונים. משנים פרטים וכאלה.האסלם מבוסס על התנך רק שהוא כביכול,נכון, יותר וככה הלאה עם כל דת והתורה שלה. אותו בסיס אבל מיקוד שונה ושינויים בדמויות בעיקרון X

למה היהודים מאמינים בכל סיפורי הברית החדשה של הנוצרים? הא. למה לא שאלת אתזה ככה. X

לפי מה שאני יודעת, בספרי הקודש של הנוצרים, החלק הראשון הוא התורה של היהודים, ניראלי בגלל שישו היה יהודי... ואז אחרי זה זה כאילו הסיפור עם ישו ומה שקרה אחרי המוות שלו או משהו כזה... לא סגורה על זה X

כי התנך שלנו הוא המקור... הם רק טוענים שהוא עזב אותנו... למרות שהוא הבטיח בעצמו שהוא לעולם לא יעזוב. יש פסוקים מפורשים, דוד המלך כותב בתהילים שגם אם יחרב הכל... ה ימשיך להיות אתנו. זה שאנחנו עכשיו בגלות זה עניין כואב... אבל ה פה. העולם נקרא עולם כי הוא מעלים מאיתנו את מציאות האלוקים... אבל האדם צריך לפקוח עיניים ולראות את הנעלם שבעולם.דרך אגב, זה מאוד מפגר לבוא בטענה שה עזב אותנו ובחר בהם.. למה? כי איך אלוקים נתן לנו את התורה? היה מעמד הר סיני, מאות אלפים עמדו שם, כל העם, ושם הוא נתן את התורה. אז אם הוא החליט לעזוב אותנו ולבחור בנוצריםמוסלמים, למה הוא לא עשה עוד טקס כזה מול כולם שכולם יראו וידעו? למה מול בן אדם אחד? X

כי הם מאמינים גם בתנך זה הרי הברית הישנה X

שואל השאלה:שאלתי ככה כי זה מה שאני מאמינה בו, ביהדות זה למה X

בסופו של דבר כל הדתות מאמינות ומבוססות על אותה ההמצאה, רק שלכל אחת יש את הטקסים החולניים שלה ואת הפרשנויות המוזרות שלה X

גאדד האדם הממורמר שחייבב אש וריב תלך לישון חמוד השעה עברה מזמן תקום בבוקר (מקווה שלא) ותשחק אותה מגניב שלא מאמין טוב מתוק? יופי כל הכבוד! X

הנוצרים היהודים והמוסלמים מאמינים באותה תורה באותה יהדות פשוט מנהגים שונים X

איך הבורות הורגת אותי המשיח ישוע התנצר?מתי? ואיפה כתוב?ה עזב את היהודים היכן כתוב בברית החדשה?הנצרות -מילת גנאי הנוצרים הם בעצם מחולקים לשתיים יהודים משיחים וגויים משיח כי המשיח נועד להיות אור לגוים.הדת לא השתנתה ואפילו לא טיפה עליך לקרוא ולא להסתמך על טענות כאלה ואחרות נצרות למי שקרא בברית החדשה מבין שקראו לו הבחור מנצרת! X

יהודים משיחיים הם יהודיםזה שהם מאמינים שישוע הוא המשיח שעליו היהדות מדברת, לא אומר שהם מאמינים בדת שהתלמידים שלו המציאו מאות שנים אחרי שהוא בכלל מת. X

בטחלס לא השליחים עשו דת זה עם השנים והמנהגים השונים של הגויים נמשכו והפכו לדת..אפרופו מת וקם לדחיה X

שואל השאלה:לזה קוראים יהודים משיחים?קישורים מצורפים:פה X

כבוד לך על הוידיאו! ראיתי לא מזמן תוידיאו בכמה מילים לקרוא ולהסיק אל תיתן לאחר להסיק בשבילך X

דוגרי?לומר לכם את האמת?גם מי שאתאיסט ולמד היסטוריה בסיסית...אתם יודעים ציר זמן וכאלה,יודע שהברית החדשה תורתם של הנוצרים נעשה רק לאחר שהתורה שלנו הייתה קיימת.וההוכחה היא שישו נולד בשנת 0 לספירה.כל הדתות מבוססות על סיפור אחד ארוך מכיוון שכולם מאמינים באל אחד אך לכל אחד יש סיפור כי המשיח של כל דת הוסיף משהו אחר.לעומת זאת לנו אין משיח והתורה לא נכתבה בידי מישהו שהוא בשר ודם אלא נכתבה על ידי אלוקים בכבודו ובעצמו.נעשה את זה פשוט.לפי סדר הזמנים:1. תורת ישראל המקודשת.2. ברית החדשה של הנוצרים כמובן שזה גם מקודש.3. הקוראן של המוסלמים.היסטוריה פשוטה ויצא לך דבר כזה:תורה= אלוקים כתב.הברית החדשה= תורה+דברים נוספים שעלו במוחו של ישו נראה לי.הקוראן= ערבוב של התורה והברית החדשה יחדיו... תתפלאו אבל מוחמד למד והוא ידע שזה נכון ופשוט כתב תורה חדש שמבוססת על תאוריה חדשה על פי המלאך גבריאל נראה לי... ומוחמד יכל לקחת עוד מהתורה שלנו זאת אומרת... הוא הגיע לזה שאסור לאכול חזיר אבל הוא לא המשיך לזה שאסור כלב וחתול.לכן אצלהם גם כל מה שלא חזיר הוא כשר...לא יכול לומר לך בוודאות או מאה אחוז שהכל נכון, את זה תגידי לכל מורות ההיסטוריה שלי לאיזה שתי רבנים ולחיטוט קצר באינטרנט. X

הנצרות והאסלאם מבוססים על התנך,הנצרות במיוחד היא פשוט קוראת לעצמה היהדות החדשהולזאת ששאלה למה לא תשאלי למה היהודים מאמינים בסיפורים של הברית החדשה,התשובה פשוטה, זה כמו שמישהי שתעתיק ממישהי אחרת עבודה, מה תגידי? למה המקור הוא כמו ההעתקה סימן שהמקור העתיק!, או למה ההעתקה היא כמו המקור? X

חברה הטענה שלכם אומללה להגיד שהנוצרים העתיקו מהיהודיםהנצרות -מילת גנאי הנוצרים הם בעצם מחולקים לשתיים יהודים משיחים וגויים משיח כי המשיח נועד להיות אור לגוים.הדת לא השתנתה ואפילו לא טיפה עליך לקרוא ולא להסתמך על טענות כאלה ואחרות נצרות למי שקרא בברית החדשה מבין שקראו לו הבחור מנצרת X

שאלות קשורות