מה זה אומר ובאיזה שפה זה?Veni vidi vici ( הקעקוע של לאון האח הגדול )

לטיניתזה אומר באתי, ראיתי, ניצחתיאו באתי, ראיתי, כבשתי X

באנו ראינו כבשנו ניראלי X

זה הקעקוע של זייז! איזה מעתיקןזה אומר באתי, ראיתי, כבשתי X

באתי ראיתי כבשתי X

באתי, ראיתי, כבשתי X

באתי, ראיתי, ניצחתי או באתי, ראיתי, כבשתי וזה ביטוי לטיני מקווה שעזרתי. ;) X

שאלות קשורות