לשים ויטה מרפן על עקיצת מדוזה - אם אני שמה ויטה מרפן על עקיצה של מדוזה, העקיצה תעבור לי?

שאלות קשורות