סופרים לא נפתחים במוצש נראה לי.. X

מוצאי שבת זה בערך ב 20:20, אז נראלי 15-30 דקות אחרי זה הסופר בטוח יהיה פתוח X

שואל השאלה:מתי הסופר נפתח היום בערב? X

שאלות קשורות