מלונות באילת המכבדים צקים - אני רוצה לקבל מלונות שמקבלים צקים דחוף באילת תודה. התקשרתי למלא וכולם לא מקבלים אז אם אתם מכירים או הייתם או שמעתם על מלון שמקבל צקים אשמח מאוד שתגידו לי את שמו תודה.

אם את רוצה להתמודד עם זה את צריכה לעבור אחד אחד מבית מלון אחר למשנהו כי למעשה על פי חוק הם מחוייבים לקבל ממך את השייקיםלמעשה יש ל עבורך פתרון יצירתי נסי לבקש מהבנק מכתב כמען התנהלות עסקית חיובית ובו כמען התחייבות של הבנק לכבד את משיכת השיקיםאם את בעלת חשבון מוגבל את סיכון כספי את יכולה לבדוק באתר הזה של בנק ישראל אם את מוגבלת בחשבון ראי סעיף עונשין מחוק העונשין תשלז 1977432. ) א ( המוציא שיק שמשך והוא יודע שאין חובה על הבנקאי לפרוע את השיק מן התאריךהנקוב בו עד 31 יום לאחריו, או אין לו יסוד סביר להניח שיש חובה כאמור על הבנקאי, והשיקהוצג לפרעון תוך התקופה האמורה וחולל, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 67 או פיארבעה מהסכום הנקוב בשיק, לפי הסכום הגדול יותר.) ב ( בשיק שלא נקוב בו תאריך, יראו לענין סעיף זה כאילו נקוב בו יום ההוצאה.) ג ( הוצג שיק לפרעון תוך התקופה האמורה בסעיף קטן ) א ( וחולל, והמוציא לא פרעותוך עשרה ימים מיום שדרש זאת האוחז ממנו, חזקה שהוציא את השיק בידיעה או באין לו יסודסביר להנחה כאמור בסעיף קטן ) א (, ועליו הראיה לסתור.קישורים מצורפים:http://www.boi.org.il/he/ConsumerInformation/ConsumerIssues/Pages/Checks.aspx X

שואל השאלה:לא הבנתי ואני בן אני רוצה כולה שמות של בתי מלון שמקבלים ציקים תודה X

שלם במזומן או בכרטיס אשראי X

שואל השאלה:אין בכלל בשייקים? X

שאלות קשורות