איך כותבים באנגלית נכון. בחדר כושר?

At the gym. X

In gym X

At the Gym X

At a gymואם ידוע איזה מכון כושר אז תוסיף במקום the a X

אני אפילו לא הולך לריב איתכם -.- בואו נסגור שאומרים גם at the gym וגם in gym.תלוי במשפט... X

שאלות קשורות