אם פיל=ממותה אז טיגריס = ל..?

סמילודון X

נורו זה לנמר הזה מעידן הקרח שיש לו ניבים והיום הוא קיים כי ממותה זה גם מעידן הקרח ודומה לפיל ניראלי... X

שואל השאלה:לא נכוןשל שניכםומה קשור עידן הקרח -,- X

שאלות קשורות