נכון אומרים על פרח שהוא נבול? אז מה אומרים על עץ? שהוא מת או גוסס? מה אומרים?

יש לזה איזה מילה מסוימת?

אני חושבת גם נבול. זה לגבי כל הצמחים. X

גם נבול? X

גוסס X

עץ קטוע X

גם על עץ אפשר להגיד נבול.על כל צמח. עץ הוא צמח. X

אפשר להגיד גם נבול על עץ. X

שאלות קשורות