שאלה: מה זה חום וירוק בסמים?

גראס וחשיש X

שואל השאלה:כן אבל מה החום ומה הירוקוזה רק גראס וחשיש X

חום זה חשישירוק זה גארסאני לא מבינה איך לא ניחשת את זה בעצמך._. X

שאלות קשורות