יש היום בלילה ומחר בבוקר גשם של מטאורים נופלים (כוכבים נופלים) תבקשו מששאלה?^^

כן, שיפנו לכיוון כדור הארץ, כמה שיותר X

כוכב לכת ארור *^* X

לא.ורואים את זה טוב? X

לא ידעתי שיש וכן אני אבקש משאלה X

אני אבקש שישרף הבית ספר שלי בזמן הקרוב.. X

אני אבקש שיפנו כמה שפחות מכדור הארץ, בגלל גניה. X

O: אני יסתכל כל הלילה X

מישהו יודע אם יש נקודות תצפית בירושלים? X

מאיפה רואים? X

זה ב11 נכון? X

שאלות קשורות