בקופסאות גולות משני צבעים, גולות אדומות וכוחות כחולות. מוציאים מהקופסא גולה אחת

בקופסאות גולות משני צבעים, גולות אדומות וכוחות כחולות. מוציאים מהקופסא גולה אחת אדומה ואז שביעית מהגולות הנותרות הן אדומות. אם מוציאים מהקופסא 2 גולות כחולות במקום האדומות, חמישית מהגולות הנותרות היו אדומות. כמה גולות מכל צבע יש בקופסא? הסבירו. תודה

יש 22 גולות18 כחולות ו- 4 אדומותכשמורידים אחת אדומה, נשארות 18 גולות כחולות ו3 אדומות. בסהכ- 21 גודולת. 3 גולות אדומות, מתוך 21 גולולת בכללי, הן שביעית.כשמורידים 2 גולות כחולות, נשארות 16 גולות כחולות ו4 אדומות. בסהכ- 20 גולות.4 גולות אדומות, מתוך 20 גולות בכללי, הן חמישית.בעיקרון, פתרתי את זה בצורה לוגית, אבל אנסה לחשוב על דרך, ואפרסם עוד מעט. X

שאלות קשורות