בקופסאות גולות משני צבעים, גולות אדומות וכוחות כחולות. מוציאים מהקופסא גולה אחת אדומה ואז שביעית מהגולות הנותרות הן אדומות. אם מוציאים מהקופסא 2 גולות כחולות במקום האדומות, חמישית מהגולות הנותרות היו אדומות. כמה גולות מכל צבע יש בקופסא? הסבירו. תודה

יש 22 גולות18 כחולות ו- 4 אדומותכשמורידים אחת אדומה, נשארות 18 גולות כחולות ו3 אדומות. בסהכ- 21 גודולת. 3 גולות אדומות, מתוך 21 גולולת בכללי, הן שביעית.כשמורידים 2 גולות כחולות, נשארות 16 גולות כחולות ו4 אדומות. בסהכ- 20 גולות.4 גולות אדומות, מתוך 20 גולות בכללי, הן חמישית.בעיקרון, פתרתי את זה בצורה לוגית, אבל אנסה לחשוב על דרך, ואפרסם עוד מעט. X

שאלות קשורות