איך אומרים ניצב בסרט באנגלית?

extra X

שאלות קשורות