איך אומרים צו גיוס באנגלית? או איך מסבירים את זה לפחות למישהו באנגלית? ואיך אומרים לשכת הגיוס באנגלית?

צו גיוס לתחילת השירות או צו גיוס של צו ראשון?לשכת גיוס = Recrutement Bureau או Recrutement OfficeIn Israel we have a conscription to a military serviceבישראל יש לנו גיוס חובה לשירות הצבאיAll the healthy boys and girls in 18-19 years old in israel need to be serve a few years. girls 2 years and boys 2 years and 8 monthsכל הבנים והבנות הבריאות בגילאי 18-19 צריכים לשרת כמה שנים. בנות שנתיים ובנים שנתיים ו-8 חודשים. X

שאלות קשורות