אני מחפשת שירים על נתינה, חסד או התנדבות, עזרה?

לתת? (את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אתה אוהב.) X

לתת של בועז שערבי וכולנו זקוקים לחסד שכחתי מי שרה X

בדיוק שלמה ארצי הוציא שיר על זהתחפשי באינטרנט X

שאלות קשורות