למה זה מסוכן להעיר מישהו שהולך מתוך שינה? מה קורה אם מעירים אותו?

הוא מתחיל לגמגם... X

לפי מה ששמעתי, הוא מתבלבל בין החלום למציאות, בגלל זה גם אסור לענות למי שמדבר מתוך שינה. זה יכולה לגרום לבעיות, לא יודע איזה בדיוק. X

אחד המיתוסים הנפוצים באשר להתנהגות סהרורית הוא שלעולם אסור להעיר אדם המהלך בשנתו. במציאות, אין כל סכנה בהערת אדם המהלך בשנתו, אולם האדם עלול להיות נבוך או לאבד התמצאות לכשיתעורר. אם קיימת סכנה כלשהי בהערתו של אדם סהרורי, הרי שהיא למי שמנסה לעורר את הסהרורי. לעתים קרובות מפגינים סהרורים התנהגות תוקפנית כאשר מפריעים להם. קיימים מקרים בהם אנשים סהרוריים תקפו באלימות את מי שניסה להעירם ואפילו מקרים (נדירים ביותר) שהסתיימו במוות. יחד עם זאת, סהרוריים עלולים לסכן את עצמם הרבה יותר מאשר אחרים. כאשר סהרוריים מסכנים את עצמם, למשל על ידי ירידה במדרגות תלולות, או אחיזה בסכין חדה, עדיף להעירם (אם כי יש להיזהר מהסכין שבידו של האדם, שעלול לתקוף באמצעותה). קיימים אף דיווחים על סהרוריים שנפלו מחלונות פתוחים אל מותם.***מתוך ויקיפדיה X

שאלות קשורות