נתון ריבוע. אם יגדילו צלע אחת של הריבוע ב-5 סמ וצלע שנייה של הריבוע ב-3 סמ יתקבל מלבן ששטחו גדול ב-71 סמר משטח הריבוע. מה אורך צלע הריבוע? תודה מראש לעונים!

תעשה משוואה... X

שואל השאלה:אפשר עזרה בהרכבת המשוואה? X

(X^2+71= (X+3)* (X+5X^2+71=X^2+8X+158X=56X=7ככה X

X צלע הריבוע כמובן X

נגיד שצלע הריבוע היא X... ואז צלעות המלבן הן X+5 וX+3...עכשיו נרכיב משוואה על עיקרון השטחשטח המלבן הוא (X+5) (X+3)ושטח הריבוע הוא X^2ועכשיו נשווה X

שואל השאלה:הדייג תודה רבה X

סיימתי 5 לפני שנתייםכל שאלה תפני אלי בפרטי X

שואל השאלה:וגם תודה גיא:) X

שאלות קשורות