תוצאת חיסור: _ _ _ש, רוצה מאוד: _ _ _ו _ _, מין מנעול: _ל, טיפשי: _ו_ _, סוג שך בד עבה: _י_ _, פורמלי: _ש _ _, יופי: נ _ _ (כמה שאלות אפשר לשאול ב24 שעות בסטיפס?)

תוצאת חיסור הפרש, פורמלי רשמי X

הפרש-יל--רשמינוי X

אפשר לשאול שלוש שאלות.יופי- נוי X

הפרשמתאווהילגינספורמלי-רשמייופי-נוי3-5? לא יודעת X

יופי נוי X

סוג של בד עבה יכול להיות: גינס שאנחנו הולכים איתו באופן שוטף.כמו כן, תוצאת החיסור היא כמובן הפרשמקור - מורדו תשבציםקישורים מצורפים:סוג של בד עבהמורדו תשבצים X

שאלות קשורות