כניסת השבת בפירנצה - באיזו שעה נכנסה שבת בשבת האחרונה (כי תצא) בפירנצה איטליה?

19.41 הדלקת הנר = באירופה במקומות אחדים מדליקים את הנר כ 18 דקות לפני שבת 19.59 שקיעת החמה. נכנסה שבת ממש X

שאלות קשורות