כמות המים במכל א גדולה פי 2 מכמות המים במכל ב. העבירו 6 ליטרים מים ממכל ב למכל א, ואז היתה כמות המים במכל א גדולה פי 5 מכמות המים במכל ב. מה הייתה כמות המים בכל אחד מהמכלים לפני ההעברה? איך לפתור? קצת דחוף...

אם אני לא טועה במיכל ב היה 2 ל ומיכל א היה 4 ל X

במיכל א כמות כפולה נסמן ב2X ומיכל ב X. עכשיו העבירו ממיכל ב למיכל א 6 ליטר זא במיכל ב יש לנו עכשיו X-6 ובמיכל א יש לנו 2X+6. בכדי להשוות ביניהם אנחנו נכפיל את הכמות במיכל ב פי 5 ואז הערכים יהיו שווים בין שני המיכלים ונוכל ליצור משוואה, זא ( 2x+6=5 (x-6 בהצלחה מפה:) X

שאלות קשורות