דחוף. מה הבניין של משתלמת?

התפעל. X

התפעל X

התפעל.מעבירים ל- הוא בזמן עבר.אתמול זה הישתלם X

שאלות קשורות