מה זה היפותטי?

דמיוני X

תיאורטי.קיים בתיאוריה. X

משוער/תיאורטי X

שאלות קשורות