איך כותבים תהיה רק בנקבה. למשל - שלא תהיה גדול. שלא ___ גדולה.?

תיהיה אני חושבת שככה X

שאלות קשורות