מה זה ריאלי ומה זה הומני? ואתם ריאלים או הומנים?

הגישה הריאלית על פי הגישה הריאלית יש לקחת את השאלה ולפרק אותה לגורמים השונים המשפיעים על קבלת ההחלטה: אופי העבודה לאחר סיום הלימודים, יוקרה המשויכת למקצוע, אופק התפתחות, דרישה לעובדים בתחום, רמת השכר המוצע בתחום.הגישה ההומנית על פי הגישה ההומנית הבחירה במקצוע הלימוד היא אינטואיטיבית יותר, ומרוכזת בבוחר בתחום הלימוד מה מעניין אותי יותר, במה אני טוב, מה חשוב לי?אני ריאלית. X

שאלות קשורות