מאיפה אתה באנגלית - איך אומרים?

Where are you from? X

where are you come from?where are your cuntry? X

תיקון -לתשובה השנייהwhere do you come from?where is your country? התשובה הראשונה היא הנכונה ביותר. X

המתרגם של גוגל לא רק לאנגלית..קישורים מצורפים:http://translate.google.co.il/?hl=iw&tab=wT# X

where are you from X

שאלות קשורות