כמה קלוריות יש בעגבניה אחת ומלפפון אחד? עם הקליפה אם זה רלוונטי

ירקות הן חינמיות בדיאטה כמובן במידה ולצורך השאלה במלפפון יש 12 קלוריות ובעגבניה 20 מקווה שעזרתי X

אין משמעות לקליפה מבחינה קלורית. כדאי לאכול משום הסיבים התזונתיים. ערך קלורי זניח של כ 10 מלפפון 30 עגבניה גדולה ומקסימום בריאות X

שאלות קשורות