ירך עוף -מה זה? המשולש הזה?

המשולש זה ירךהרגל זו שוקשניהם יחד זה כרעיים X

אז מה זה גב? (המשולש זה לא גב?) X

משולש זה חזה:) X

שאלות קשורות