הסיבה שיום כיפור בא אחרי ראש השנה - לא הבנתי משהו, בראש השנה יום הדין ונקבע מה יהיה שנה הבאה אז למה כיפור בא אחרי ראש השנה? הרי אנחנו אמורים להגיד סליחה לפני יום הדין. (בטוח שיש הסבר) תודה לעונים.

יום כיפור עיצומו של יום מכפר אז מה הקטע בלהגיע ליום הדין כשכל העברות נמחקות? קודם המשפט ואז מתחילים הכל מחדש. X

ראש השנה זה דין חתום ושלם רק לצדיקים ורשעיםלאנשים הפשוטים זה רק המודל הראשוני למשך עשרת ימי התשובה הדין משתנה ומתעדןולבסוף מקבל את החתימה הסופית ביום הכיפורים X

בראש השנה יכתבו כלומר אין חתימה וגזר דין אלא ניהול משפט לכן זה נקרא יום הדיןוביום צום הכיפורים יֵחתמו כלומר פסק דין. (אבל עדיין נתון לערעור)ובליל הושענה רבה יש חיתום סופי מה שאנו מאחלים פתקא טבא כלומר: הוצאה לפועל.יום כיפורים, כפי שהעיר חן הוא עצמו מכפר משום שהוא מהתורה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכםולפחות האדם צריך בעשרת ימי תשובה (שכוללים את ראש השנה) להשתדל ולהתחרט על עוונותיו ולקבל עליו לבל יחטא שוב. ואז ים הכיפורים מכפר.כי לא ירצה במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיהכתיבה וחתימה טובה X

יום כיפור הוא לא יום דין. הוא יום הרחמים.ראש השנה הוא יום הדין בו אנחנו עומדים לדין לפני האלוקים. אלוקים ברחמיו הרבים נתן לנו עשרה ימים של בקשת סליחה, וביום כיפור זהו היום האחרון שאם נהגת נכון בעשרה הימים האלו מרחם עליך אלוקים ואתה יוצא זך כשלג.חייבים לזכור שעברות שבין אדם לחברו יום הכיפורים לא מכפר עליו עד שחברו יסלח לי.גמר חתימה טובה X

שאלות קשורות