אנגלופיליה זה נחשב מחלת נפש?

לא כל עוד זה לא מתבטא באובססיביות רצינית X

שואל השאלה:מה זאת אומרת אובססיביות רצינית? איך זה בא לידי ביטוי? X

שאלות קשורות