בבקשה תסבירו לי את השאלה, מסתו של בקבוק ריק 400 ג. מסתו של הבקבוק כאשר הוא מלא במים 960 ג ומלא בשמן 920 גמהי צפיפות השמן אם צפיפות המים 1 גרם לסמק?

1. צפיפות= מסה חלקי נפח 2. המסה של המים בתוך הבקבוק - 560 גרם (משקל הבקבוק+המים פחות משקל הבקבוק, 960 פחות 400)3. המסה של השמן - 520 גרם (משקל הבקבוק+השמן פחות משקל הבקבוק, 920 פחות 400)4. הצפיפות של המים = 1 גרם לסמק. כלומר: 560 חלקי נפח הבקבוק = 1 גרם לסמק. (כיוון שמסת המים/ נפח הבקבוק = צפיפות המים, כי מסה חלקי נפח = צפיפות, כמו שאמרנו בהתחלה)מסעיף 4 אפשר להסיק שנפח הבקבוק = 560 סמק.צפיפות השמן=מסת השמן חלקי נפח הבקבוק= 520 חלקי 560=0.92מקווה שאין טעויות חישוב X

שאלות קשורות