היום יש ליקויי חמה? באיזה שעה? ואיך זה נראה?

לא חמהליקוי ירחקוראים לו ירח דם מתחיל ב3:11 והשיא ב5:48 X

ליקוי ירח, ובסביבות השעה ארבע.קישורים מצורפים:ויקיפדיה X

שאלות קשורות