מותר להסתכל על הליקוי ירח בלי משקפיים מיוחדות או משהו נכון?

לא לאורך זמן X

שאלות קשורות